Arbeidsdeskundige expertise

Hoe kan een werknemer op zo'n manier worden belast dat hij zijn werk goed, effici├źnt en met plezier doet terwijl de werkgever voldoende productie van deze werknemer ontvangt?

Rob Blankestein is registerarbeidsdeskundige en expert op het gebied van functiebelasting en belastbaarheid, sociale wetgeving, passende arbeid en re-integratie voorzieningen.

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet langer zijn eigen werk kan verrichten, kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. Op basis van een recent door een verzekerings- of arboarts vastgestelde belastbaarheid wordt beoordeeld:

  • of de werknemer nog geschikt is voor het eigen werk. Hiertoe wordt een functieanalyse/werkplekonderzoek uitgevoerd en de belasting van de taken/functie vastgesteld.
  • of de eigen functie kan worden aangepast en op welke manier. Op basis van de belastbaarheid van de werknemer in relatie tot de belasting van de functie wordt beoordeeld welke hulpmiddelen of aanpassingen eventueel nodig zijn om de functie (meer) passend te maken.
  • of er binnen het bedrijf (spoor 1) andere passende functies voor handen zijn, eventueel met aanpassingen.
  • voor welke andere passende functies de werknemer op de arbeidsmarkt (spoor 2) geschikt is.

U voldoet hiermee aan een eis die vanuit de Wet Verbetering Poortwachter gesteld wordt in het kader van uw re-integratieverplichtingen als werkgever. Dit ter toetsing door het UWV waarmee u de kans aanzienlijk verkleind om achteraf geconfronteerd te worden met loonsancties.

Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

´╗┐

Bedrijfsadvisering

foto.jpg